OFFENTLIG MILJÖ

Ett brett standardsortiment för både
kontors- och industrimiljöer.


ERGONOMI

Vi kan kombinera ergonomi och design
på bästa sätt.


KONCEPT

I nära samarbete med kund och arkitekt kan
vi ta fram kundunika lösningar.


PROJEKTLEDNING

Mångårig erfarenhet av projektledning och
key account ledarskap och funktion.